2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKursy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie

Oferta Szkoleniowa

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W DOBIESZKOWIE
DOBIESZKÓW 68
95-010 STRYKÓW, WOJ. ŁÓDZKIE
TEL. - (042) 710-90-90 / FAX (042) 710 92 40
EMAIL - dobieszkow@hoteldobieszkow.com.plKURSY 4 TYGODNIOWE ( pięć zjazdów) – cena 1600 PLN


Lp

NAZWA
MASZYNY
LUB URZĄDZENIA

JEDNOSTKA CHARAKTERYZUJĄCA
MASZYNĘ LUB URZĄDZENIEKLASA
OKREŚLONA
W ŚWIADECTWIE

POKAŻ MASZYNĘ

   

III

II

I

 

1

FREZARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG *)

Szerokość frezowania w mm

do 1200

do 2200

wszystkie typy

2

KOPARKI JEDNO NACZYNIOWE *)

pojemność naczynia m3

do 0,8

do 1,5

wszystkie typy

3

KOPARKI WIELO NACZYNIOWE

wydajność m3/h

do 100

do 500

wszystkie typy

 

4

KOPARKO ŁADOWARKI *)

-

wszystkie typy

-

-

5

KOPARKO SPYCHARKI *)

-

wszystkie typy

-

-

 

6

ŁADOWARKI JEDNO NACZYNIOWE*)

pojemność naczynia m3

do 2,5

do 5,0

wszystkie typy

7

MASZYNY DO CZYSZCZENIA I RENOWACJI
ROWÓW MELIO RACYJNYCH *)

-

wszystkie typy

-

-

 

8

MASZYNY DO ROZKŁADANIA MIESZANEK BITUMICZNYCH ROZ?CIE?ACZE

max
szerokość
rozkładania

do 8m

wszystkie typy

-

9

PALOWNICE *)

Φ pala w mm

do 600

wszystkie typy

-

 

10

POGŁĘBIARKI WIELO CZERPAKOWE PŁYWAJĄCE *)

wydajność m3/h

do 75

wszystkie typy

-

 

11

RÓWNIARKI *)

moc silnika w kW

110

220

wszystkie typy

12

SPYCHARKI *)

moc silnika w kW

do 110

220

wszystkie typy

13

WIELOZADANIOWE NOŚNIKI
OSPRZĘTÓW

typ maszyny bez klasy

bez klasy

bez klasy

 

14

ZESPOŁY MASZYN
DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH **)

wydajność m3/h

do 60 m3

wszystkie typy

  

15

ZESPOŁY MASZYN
DO PRODUKCJI MIESZANEK BITUMICZNYCH OTACZARKI

wydajność m3/h do 60

do 140

wszystkie typy

  

16

ZGARNIARKI *)

pojemność skrzyni
w m3 do 10

do 15

wszystkie typy

 

* UWAGA! Kursy w ramach zgłoszeń oznaczono znakiem *)
**) Kwalifikacje operatora w tej specjalności upoważniają do obsługi betoniarek
patrz Kursy 1 tygodniowe Lp 2

 KURSY 3 TYGODNIOWE ( cztery zjazdy) – cena 1300 PLN

Lp

NAZWA
MASZYNY
LUB
URZĄDZENIA

JEDNOSTKA CHARAKTE
RYZUJĄCA
MASZYNĘ LUB URZĄDZENIE


KLASA
OKREŚLONA
W ŚWIADECTWIE

POKAŻ MASZYNĘ

   

III

II

I

 

1

KAFARY

typ maszyny

bez klasy

 

2

KOPARKI DRENARSKIE *)

moc silnika w KW

175

wszystkie typy

-

 

3

KOPARKI WIELO
NACZYNIOWE ŁAŃCUCHOWE *)

-

wszystkie typy

-

-

 

4

MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW KRUSZARKI

wydajność w t/h

do 100

wszystkie typy

-

 

5

MASZYNY DO STABILIZACJI
GRUNTU *)

-

wszystkie typy

-

-

 

6

ODŚNIEŻARKI MECHANICZNE

moc silnika w KW

do 120

do 220

wszystkie typy

 

7

POGŁĘBIARKI JEDNO
CZERPAKOWE PŁYWAJĄCE

pojemno?ść czerpaka m3

do 1,5

wszystkie typy

-

 

8

POGŁĘBIARKI SSĄCE
ŚRÓDLĄDOWE

-

wszystkie typy

-

-

 

9

REMONTERY NAWIERZCHNI *)

-

wszystkie typy

-

-

 

10

ŚWIDROUSTAWIACZE
SŁUPÓW *)

-

wszystkie typy

-

-

 

11

WALCE DROGOWE *)

masa walca w t

do 18

wszystkie typy

-

12

WIERTNICE POZIOME
Z ZASILACZEM HYDRAULICZNYM *)

Φ rury w mm

do 600

wszystkie typy

-

 

13

WYŁADOWARKI
WAGONÓW *)

-

wszystkie typy

-

-

 

* UWAGA! Kursy w ramach zgłoszeń oznaczono znakiem *)

KURSY 2 TYGODNIOWE ( dwa zjazdy)- cena 1000 PLN

LP

NAZWA
MASZYNY
LUB
URZĄDZENIA

JEDNOSTKA CHARAKTERYZUJĄCA
MASZYNĘ
LUB URZĄDZENIE


KLASA OKREŚLONA
W ŚWIADECTWIE

POKAŻ MASZYNĘ

   

III

II

I

 

1

ELEKTROWNIE POLOWE

moc w KVA

do 125

do 250

wszystkie typy

 

2

PODAJNIKI DO BETONU
MIXOKRETY

-

wszystkie typy

-

-

 

3

POMPY
DO MIESZANKI BETONOWEJ

-

wszystkie typy

-

-

 

4

RECYKLERY

-

wszystkie typy

-

-

 

5

REPAWERY REMIXERY

typ maszyny

bez klasy

 

6

RUSZTOWANIA BUDOWLANO MONTAŻOWE METALOWE *)

montaż

bez klasy

 

7

SKRAPIARKI DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

pojemność zbiornika w m3

do 7

wszystkie typy

-

 

8

SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE *)

wydajność w m3/min

do 10

do 25

wszystkie typy

 

9

URZĄDZENIA WIBRACYJNE DO POGŁĘBIANIA I WYRYWANIA *)

-

wszystkie typy

-

-

 


10

WIELOZADANIOWE ZASILACZE HYDRAULICZNE *)

wydajność pomp hydraulicznych w l/min

wszystkie typy

-

-

 


*) UWAGA! Kursy w ramach zg?osze? oznaczono znakiem *

  • Zmiana Specjalno?ci –kurs 2 tygodnie - konieczno?? posiadania uprawnie? min kl. III w innej specjalno?ci

KURSY 1 TYGODNIOWE ( dwa zjazdy) – cena 850 PLN

LP

NAZWA
MASZYNY
LUB
URZĄDZENIA

JEDNOSTKA CHARAKTERYZUJĄCA
MASZYNĘ LUB URZĄDZENIE

KLASA OKREŚLONA
W ŚWIADECTWIE

POKAŻ MASZYNĘ

   

III

II

I

 

1

AGREGATY TYNKARSKIE

-

wszystkie typy

-

-

 

2

BETONIARKI **)

-

wszystkie typy

-

-

 

4

SAMOJEZDNE MALOWARKI
ZNAKÓW NA JEZDNI

-

wszystkie typy

-

-

 

5

MŁOTY SPALINOWE

-

wszystkie typy

-

-

 

6

NARZĘDZIA UDAROWE
RĘCZNE

rodzaj
zasilania

bez klasy

 

7

PIŁY MECHANICZNE
DO ŚCINKI DRZEW

spalinowe
elektryczne

wszystkie typy

-

-

 

8

PRZECINARKI
DO NAWIERZCHNI
DRÓG

-

wszystkie typy

-

-

 

9

WÓZKI PLATFORMOWE
I PODNOŚNIKOWE

nap?d
spalinowy
akumulatorowy

bez klasy

 

10

ZAGĘSZCZARKI I UBIJAKI
WIBRACYJNE

-

wszystkie typy

-

-

 

**) Nie dotyczy napędu silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

*) Szkolenie na Wózki Platformowe i Podnośnikowe prowadzimy dla zorganizowanych grup szkoleniowych -

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. III

  • Ukończone 18 lat
  • Świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu operatora w poszczególnych specjalnościach
  • Praktyka jako pomocnik operatora, lub możliwość odbycia praktyki wstępnej w OCSM w specjalnościach oznaczonych znakiem *

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. III -Zmiana Specjalności kurs 2 tygodnie
ZMIANA SPECJALNOŚCI - kursy 2 tyg.

  • Posiadanie uprawnień min kl. III w innej specjalności zezwalającej na zmianę
  • Praktyka jako pomocnik operatora w specjalności, o którą się ubiega


Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. II - kursy 2 tyg.

  • Posiadanie uprawnień kl. III oraz co najmniej jeden rok pracy od czasu uzyskania uprawnień kl. III
  • Znajomość maszyn objętych kl. II

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. I - kursy 2 tyg.

·         Posiadanie uprawnień kl. II oraz co najmniej dwa lata pracy od czasu uzyskania uprawnień kl. II

·         Znajomość maszyn objętych kl. I

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400