2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

5 - 5 HP

Komendant hufca: Katarzyna Czerwińska

90 – 542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, bud. D

tel. (42) 637-09-11

e-mail: hufiec5-5@lodz.ohp.pl

 

Kadra hufca:

 

Komendant hufca:

Katarzyna Czerwińska

 

Wychowawcy:

Małgorzata Woźniak

Agnieszka Przybylak

Renata Latocha

 

Oferta edukacyjna:

 

Formy szkolne:

·         PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY dla uczniów 7-8 klas Szkół
           Podstawowych

·         PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY dla uczniów 3 klas
           gimnazjum

·         NAUKA ZAWODU dla uczniów Szkół Branżowych I stopnia, dla uczniów po
          ukończeniu gimnazjum

 

Formy pozaszkolne:

·         PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY – szkolenie kursowe
           6,9 miesięcy

·         RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU – 3 lata

 

Oferujemy zawody:

·         Sprzedawca

·         Fryzjer

·         Mechanik Pojazdów Samochodowych

·         Blacharz Pojazdów Samochodowych

·         Lakiernik Pojazdów Samochodowych

·         Elektromechanik

·         Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

·         Cukiernik

·         Piekarz

·         Kucharz

·         Murarz

·         Elektryk

·         Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

                             

                                     

Organizujemy wolny czas:

 

Koła zainteresowań:

 

·         sportowe

·         plastyczne

 

 

ü  Wycieczki

ü  Imprezy kulturalno-oświatowe

ü  Imprezy sportowo- rekreacyjne

     

 

 

 

Młodzież ma możliwość udziału w Projektach Unijnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektów jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy.

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400