2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 6 HP

Komendant hufca: Bożena Pelińska

90 – 562 Łódź, ul. Łąkowa 4.

tel. (42) 717-15-77

e-mail: hufiec5-6@lodz.ohp.pl

Do Hufca przyjmujemy młodzież w wieku 15-18 lat.

Prowadzimy nabór do VII i VIII Kl. Szkoły Podstawowej dla Dorosłych .

Wymagania - ukończona VI lub VII klasa Szkoły Podstawowej,

  oraz do

III klasy Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Wymagania - ukończona  II kl. gimnazjum lub brak promocji w III kl. gimnazjum.

 

Zawody w jakich może uczyć się młodzież w Szkole Podstawowej oraz  w Gimnazjum z przyuczeniem do zawodu:

·         Blacharz samochodowy

·         Ślusarz

·         Operator obrabiarek skrawających

·         Elektromechanik pojazdów samochodowych

·         Fryzjer

·         Mechanik pojazdów  samochodowych

·         Tapicer

·         Sprzedawca

·         Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

·         Stolarz

·         Murarz-tynkarz

·         Elektryk

·         Piekarz

·         Cukiernik

·         Lakiernik

·         Elektromechanik

·         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         Dekarz   

·         Kucharz                           

 

Branżowa Szkoła I Stopnia.

I klasa Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie:

·         Elektromechanik

·         Mechanik pojazdów samochodowych

·         Ślusarz

·         Sprzedawca

·         Cukiernik

·         Piekarz

·         Ogrodnik

·         Fryzjer

·         Kucharz

Do szkół przyjmowana jest młodzież z ukończonym gimnazjum.

 

Rzemieślnicza Nauka Zawodu :

W ramach RNZ młodzież może uczyć się zawodów:

·         Blacharz samochodowy

·         Fryzjer Elektromechanik pojazdów samochodowych

·         Mechanik pojazdów  samochodowych

·         Tapicer

·         Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

·         Stolarz

·         Murarz-tynkarz

·         Elektryk

·         Piekarz

·         Cukiernik

·         Lakiernik

·         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         Dekarz   

               

 Zajęcia dodatkowe:

·         Koło plastyczne

·         Koło fotograficzne

Dla chętnych możliwość realizacji zainteresowań sportowych.

 

KADRA WYCHOWAWCZA:

1. Komendant Hufca                      Bożena Pelińska

2. Wychowawca                             Anita Jaworska

3. Wychowawca                             Irena Szymankiewicz

 

Szczegółowych informacji udziela kadra hufca w godzinach od 7:00 do 15:00

telefon: 42  717 15 77,  e-mail: hufiec5-6@lodz.ohp.pl

Dojazd autobusami linii  80,99,86, 65A

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400