2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 8 HP

Komendant hufca: Ewa Smolarek

97 – 500 Radomsko, Plac 3 Maja 7

tel. 669-231-525

e-mail: hufiec5-8@lodz.ohp.pl

 

Wychowawcy: Agnieszka Kotarba, Monika Kałka-Palarz

 

Hufiec Pracy 5-8 Radomsko oferuje kształcenie w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 97-500 Radomsko; ul. Brzeźnicka 22.

W Szkole Branżowej I Stopnia w zawodach: stolarz, fryzjer, kucharz, cukiernik, wędliniarz, monter sieci i urządzeń sanitarnych (hydraulik), blacharz samochodowy, lakiernik, murarz-tynkarz.

 

Hufiec Pracy w Radomsku prowadzi koła zainteresowań:

rękodzielnicze i informatyczne

proponuje uczestnictwo w imprezach edukacyjno-wychowawczych:

- kulturalno-oświatowych

- sportowo-rekreacyjnych

- konkursach

- programach autorskich

- stażach zagranicznych

przedsięwzięciach na rzecz przedszkolaków, uczniów i osób niepełnosprawnych.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400