2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 11 HP

Komendant hufca: Ewa Szperna

97 – 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19 a. pok.107

tel. (044) 631-12-69

e-mail: hufiec5-11@lodz.ohp.pl

 


 

Kadra Hufca:

 

Komendant Hufca: Ewa Szperna

 

Wychowawcy Hufca: Karolina Kaszewska

                              Tomasz Rusek


Zajmujemy się młodymi ludźmi z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi w wieku 15-18 lat

 

Zapewniamy m.in.:

·                     opiekę wychowawczą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

·                     udział młodzieży w imprezach kulturalno – oświatowych i    sportowo –            rekreacyjnych realizowanych przez OHP,

·                     rozwijanie zainteresowań,

·                     udział w programach edukacyjnych i profilaktycznych hufca.

 

 

Oferujemy:

·                     Naukę w Gimnazjum dla Dorosłych dr J. Piontek,  Bełchatów ul. Edwardów  5
z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania pracy w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik sprzętu AGD, kucharz, stolarz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kominiarz (do wygaśnięcia gimnazjum w 2019 r.).

 

·                     Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych dr J. Piontek, Bełchatów

ul. Edwardów 5 z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania pracy w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik sprzętu AGD, kucharz, stolarz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kominiarz (klasa VII i VIII).

 

·                     Naukę w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2, Bełchatów ul. Czapliniecka 98 połączoną z nauką zawodu (fryzjer, kucharz, sprzedawca).

 

·                     Rzemieślniczą naukę zawodu (mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych., elektromechanik sprzętu AGD, fryzjer, kucharz, stolarz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych).

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400