2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

5 - 13 HP

Komendant hufca: Ireneusz Kołodziej

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11

tel. 669 232 683

e-mail: hufiec5-13@lodz.ohp.pl

        

 

komendant hufca : Ireneusz Kołodziej

wychowawcy: Dorota Banaszkiewicz, Karolina Henig

 

Oferujemy kształcenie w :

·         Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Św. Antoniego 57/61

·         Branżowej Szkole I Stopnia  ul. Tkacka 11 w Tomaszowie Maz

·         Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Maz ul. Legionów 47

·         Publicznej Szkole Podstawowej  dla Dorosłych w Tomaszowie Maz. ul. Tkacka 11 (w trybie dziennym, z przyuczeniem do zawodu),

·         Rzemieślniczej Nauce Zawodu.

 

Oferujemy przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie: kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektryk, murarz-tynkarz, stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i urządzeń sanitarnych.

 

Oferujemy naukę zawodu: w zawodach kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz,

fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektryk, elektromechanik, murarz-tynkarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i urządzeń sanitarnych, dekarz, ślusarz, krawiec.

 

 

 Realizujemy cele związane z kształceniem,

zatrudnieniem i wychowaniem młodzieży.

 

Podstawowym zadaniem hufca jest umożliwienie młodzieży

zdobycia kwalifikacji zawodowych

 

POMAGAMY:

*       w rekrutacji do szkół branżowych na terenie Tomaszowa Maz.

*         w skojarzeniu ucznia z pracodawcą w wybranym zawodzie

*       gromadzeniu dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy w celu przygotowania zawodowego

 

ORGANIZUJEMY

 

*       letni i zimowy wypoczynek dla młodzieży

*       zajęcia pozalekcyjne

*       zajęcia w kołach zainteresowań

*       imprezy kulturalno-oświatowe

*       zajęcia wyrównawcze

*       zajęcia z profilaktyki

 

Współpracujemy

 

ze szkołami, kuratorami, pracodawcami, Cechem Rzemiosł Różnych, Powiatowym Urzędem Pracy, sądem, policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Młodzieżowym Centrum Kariery, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją ,,Arka Nadziei”.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400