2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 15 HP

Komendant hufca: Romuald Krystyniak

98 – 220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6C pokój 109

tel./fax 785 700 589

e-mail: hufiec5-15@lodz.ohp.pl

 

Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: zduńskowolski, łaski i poddębicki. Przyjmujemy młodzież w wieku 15-18 lat, która:

·         chce kontynuować naukę i uzyskać wsparcie w procesie edukacji szkolnej,

·         chce rozwijać swoje zainteresowania,

·         chce podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe,

·         chce uczyć się zawodu.

 

Oferujemy pomoc w znalezieniu PRAKTYK w wielu zawodach:

·         dekarz,

·         cukiernik,

·         piekarz,

·         wędliniarz,

·         elektryk,

·         tapicer,

·         stolarz,

·         fryzjer,

·         kucharz,

·         sprzedawca,

·         murarz-tynkarz,

·         krawiec,

·         ślusarz,

·         blacharz samochodowy,

·         lakiernik samochodowy,

·         elektromechanik,

·         elektromechanik pojazdów samochodowych,

·         mechanik pojazdów samochodowych,

·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

·         i wiele innych.

 

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

·         Szkoła Branżowa

·         Rzemieślnicza Nauka Zawodu

·         Gimnazjum dla Dorosłych/Szkoła Podstawowa

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

·         Koło sportowe

·         Koło plastyczne

 

Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli proponuje uczestnictwo

w imprezach edukacyjno-wychowawczych :

·         kulturalno-oświatowych,

·         sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,

·         konkursach plastycznych, informatycznych, zawodowych,

·         programach autorskich lokalnych i ogólnopolskich,

·         stażach zagranicznych.

 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

w godz. 7:30 – 15:30

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400