2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 16 HP

Komendant hufca: Jolanta Pietrzak

98 – 200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

tel. (43) 822 – 59 - 36

e-mail: hufiec5-16@lodz.ohp.pl

 

Pełna nazwa jednostki: Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu

Nazwa skrócona: HP 5-16 w Sieradzu

ulica: Lokajskiego 1

Kod Pocztowy: 98-200

Miasto: Sieradz

Email: hufiec5-16@lodz.ohp.pl

Telefon: 43 822 59 36

 

 

Formy kształcenia

-Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

-Rzemieślnicza Nauka Zawodu

 

Kształcenie odbywa się w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, ul. Zamkowa 15.

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest u pracodawców na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Młodzież objęta kształceniem  powinna mieć ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat.

 

Oferujemy naukę w następujących zawodach:

cukiernik, kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz samochodowy, elektryk, monter i instalator urządzeń sanitarnych, krawiec.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400