2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 21 HP

Komendant hufca:  Krzysztof Wrzała

98–300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6

tel. (43) 843-96-52

e-mail: hufiec5-21@lodz.ohp.pl

5-21 Hufiec Pracy w Wieluniu

 

 

 

98 – 300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, tel. (43) 843 - 96 - 52

Zgłoszenia przyjmujemy: pon – pt, w godz.  8.00 -16.00

 

 

Hufiec kieruje przyjmowanych uczestników do:

 

Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika, ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluń, do Szkoły branżowej I stopnia w zawodach:

 

Kucharz, Fryzjer, Sprzedawca, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Elektryk, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz, Stolarz, Cieśla, Wędliniarz.

 

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia odbywają  zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400