2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 23 HP

Komendant hufca: Anna Figat

96 – 100 Skierniewice, ul. Batorego 53.

tel. (046) 880 91 16

email: hufiec5-23@lodz.ohp.pl

 

OFERTA EDUKACYJNA

Formy kształcenia:

 

Szkoła podstawowa - nabór do klasy 7 i 8 przysposabiającej do pracy

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

piekarz, cukiernik, sprzedawca, kucharz, mechanik samochodowy, blacharz - lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektromechanik

 

Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy – nabór do klasy 3

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

piekarz, cukiernik, sprzedawca, kucharz, mechanik samochodowy, blacharz - lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektromechanik

 

 

Rzemieślnicza Nauka Zawodu – dla osób które ukończyły gimnazjum a nie ukończyły 18 lat (nauka zawodu odbywa się u pracodawcy)

 

Nauka zawodu:

piekarz, cukiernik, mechanik samochodowy, blacharz - lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektromechanik

 

 

Kółka zainteresowań:

 

·                     tenis stołowy

·                     rękodzielnicze

·                     historyczne

 

 

Dla uczestników zamieszkujących poza Skierniewicami istnieje możliwość zakwaterowania w bursie koedukacyjnej na koszt uczestnika.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400