2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 24 HP

 

Komendant hufca: Bożena Krawczyk

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46

tel. (46) 814-26-94

email: hufiec5-24@lodz.ohp.pl

 

Oferta edukacyjna Hufca Pracy 5- 24 Rawa Mazowiecka

 

Kadra Hufca:

Komendant Hufca: Bożena Krawczyk

Wychowawcy Hufca: Damian Biernacki, Kinga Stańczak, Aneta Rzeźniczek

 

Do Hufca rekrutowana jest młodzież w wieku 15 – 18 lat po ukończonym Gimnazjum,

każdy uczestnik ma możliwość wyboru interesującego zawodu:

Ø Fryzjer, Elektryk

Ø Sprzedawca,  Kucharz

Ø Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych

Ø Monter sieci i instalacji sanitarnych

Ø Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ø Cukiernik, Piekarz.

 

Formy kształcenia:

Ø  Nauka zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia

Ø  i Zasadniczej Szkole Zawodowej

 

Oferujemy kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia w następujących szkołach:

Ø  Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

           96 – 200 Rawa Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46

Ø  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

           96 – 230 Biała Rawska, ul. Kolejowa 9

Ø  Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Rawie Mazowieckiej

           96 – 200 Rawa Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 10a.

 

Kadra Hufca pomaga uczestnikom w zdobywaniu wykształcenia i zawodu oraz prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą. Proponuje uczestnictwo w konkursach, imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. Przeprowadza programy edukacyjno-profilaktyczne  przeciwdziałające agresji i uzależnieniom.

 

Prowadzimy koła zainteresowań:

Ø  plastyczne

Ø  sportowe

Ø  oraz działa Klub Aktywnych i wolontariat.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400