2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 25 HP

 

Komendant hufca: Jadwiga Żółtowska

99-300 Kutno, Kutno - Azory

tel. 692 505 225

email: hufiec5-25@lodz.ohp.pl

 

Kadra hufca:

Jadwiga Żółtowska – komendant hufca

 

Wychowawcy: Henryka Adamska-Kamińska

                    Joanna Głogowska

 

 

Hufiec Pracy 5-25 w Kutnie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole  I stopnia nr 4 w Kutnie-Azorach. Hufiec  zapewnia realizację płatnych zajęć praktycznych jako pracownik młodociany. Uczestnik hufca ma możliwość wyboru zawodu poszukiwanego na rynku pracy  i zgodnego z jego zainteresowaniem.

 

W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy naukę w następujących zawodach:

 

o        sprzedawca

o        fryzjer

o        cukiernik

o        piekarz

o        wędliniarz

o        elektromechanik

o        mechanik pojazdów samochodowych

o        kierowca - mechanik

o        elektryk

o        ślusarz

o        murarz – tynkarz

o        stolarz

o        monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

o        monter sieci i urządzeń sanitarnych

o        dekarz

 

w renomowanych firmach powiatu kutnowskiego.

 

Opis jednostki:

 

Zajmujemy się młodymi ludźmi w wieku 15-18 lat. W ramach działalności wychowawczej dla uczestników OHP przygotowujemy liczne imprezy rekreacyjne i sportowe, wyjazdy do kina, wycieczki i nagrody.  Obejmujemy ich programami profilaktycznymi i edukacyjnymi oraz zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,  poszanowania zdrowia i rozwoju kultury fizycznej.

Prowadzimy również zajęcia wyrównawcze i pomagamy naszym absolwentom
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w poszukiwaniu ofert pracy. Współpracujemy z MCK i PUP w Kutnie. Nasi uczestnicy mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach zajęć plastycznych i artystycznych.

Gimnazjaliści - czekamy na Was!!!

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400