2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 - 1 HP

Komendant hufca: Barbara Jakubowska

93 – 101 Łódź, ul. Brzozowa 3,

tel. 570-409-404

e-mail: hufiec5-1@lodz.ohp.pl

 

 

5-1 Hufiec Pracy w Łodzi

Ul. Brzozowa 3

93-101 Łódź

hufiec5-1@lodz.ohp.pl

Tel. 692-956-912

 

 

Kadra hufca:

Barbara Jakubowska – komendant hufca

 

Wychowawcy: Mariola Klimczak

                     Małgorzata Stankiewicz

                     Joanna Petrus

 

Przyjmujemy młodzież w wieku 15-18 lat

 

Oferujemy:

 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy w szkole podstawowej dla dorosłych klasa VII  i VIII (Centrum Kształcenia Ustawicznego)
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy w klasach przygotowania zawodowego klasa III (Publiczne Gimnazjum nr 40, Gimnazjum przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego)
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy w gimnazjum dla dorosłych klasa III (Gimnazjum dr Jerzego Piontek, Centrum Kształcenia Ustawicznego)
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy w formie kursowej po ukończonym gimnazjum
 • naukę zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych
 • rzemieślniczą naukę zawodu

 

Opis jednostki:

 

Zajmujemy się młodymi ludźmi w wieku 15-18 lat.

Zapraszamy młodzież, która może kontynuować naukę w szkole podstawowej dla dorosłych w klasach VII i VIII, gimnazjum z klasami z przygotowaniem zawodowym lub w gimnazjum dla dorosłych klasa III. Młodzież ma możliwość ukończenia gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wybranego zawodu.

Osoby, które ukończyły już gimnazjum zapraszamy do szkół zawodowych lub na rzemieślniczą naukę zawodu (bez szkoły). Dla nich oferujemy praktyki z możliwością zdobycia konkretnego zawodu.

W ramach działalności wychowawczej dla uczestników OHP przygotowujemy liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, wycieczki, wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy oraz obejmujemy ich programami profilaktycznymi i edukacyjnymi. Prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania patologiom społecznym, poszanowania zdrowia i rozwoju kultury fizycznej, przegotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

Oferujemy przyuczenie do zawodu:

 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • elektromechanik
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • tapicer samochodowy
 • stolarz
 • sprzedawca
 • murarz

 

Oferujemy naukę zawodu:

 • monter mechatronik
 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • elektromechanik
 • lakiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • tapicer samochodowy
 • stolarz
 • sprzedawca
 • piekarz
 • murarz

 

Nasi uczestnicy mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach zajęć plastycznych i artystycznych.

Prowadzimy także koła zainteresowań:

o    sportowe

o    plastyczne

 

Ponadto nasi uczestniczy mogą brać udział w programach współfinansowanych przez EFS, otrzymując wsparcie doradców zawodowych, psychologów, bezpłatne posiłki w trakcie zajęć, bilety na dojazdy.

Prowadzimy także Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla Rodzin „Wsparcie”. Udzielany porad z zakresu prawidłowej opieki nad dziećmi, profilaktyki i rozpoznawania uzależnień, współpracujemy z fundacjami i instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problemami dzieci. Pomagamy także w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w poszukiwaniu ofert pracy.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400