2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej 

 

5 – 3 HP

Komendant hufca: Monika Kasza

92 – 310 Łódź, ul. Milionowa 96, blok 13

tel./fax (42) 672 – 23 – 02

e - mail: hufiec5-3@lodz.ohp.pl

 

5-3 Hufiec Pracy

ul. Milionowa 96 blok 13

92-310 Łódź

tel./fax. 042 672-23-02

mail: hufiec5-3@lodz.ohp.pl

Komendant hufca: Monika Kasza

 

 5-3 Hufiec Pracy jest placówką o szerokim profilu działań opiekuńczych, dydaktycznych i doradczych, która realizuje zadania statutowe OHP na rzecz młodzieży zagrożonej wypadnięciem z powszechnego systemu edukacji.

Uczestnicy HP otrzymują praktykę, zawód i wiedzę niezbędną do wejścia i poruszania się po rynku pracy, zarówno tym lokalnym, krajowym oraz europejskim.

 

 

Formy kształcenia w naszej ofercie:

 

- gimnazjum dla młodzieży z przyuczeniem do zawodu klasa III   (Łódź, Aleksandrów Łódzki)

 - gimnazjum dla dorosłych klasa II i III

- szkoła podstawowa klasa VII i VIII (Łódź, Aleksandrów Łódzki)

 -branżowa szkoła zawodowa I stopnia  (fryzjer, sprzedawca, elektromechanik, mechanik poj. samochodowych)

-rzemieślnicza Nauka Zawodu ( kucharz, stolarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik poj. samochodowych, ślusarz, murarz, kaletnik, blacharz, lakiernik,

 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do hufca i szkoły:

·         Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej

·         Opinia pedagoga szkolnego

·         Ostatnie świadectwo szkolne

·         Odpis aktu urodzenia

·         Zdjęcia formatu legitymacyjnego

·         Nr Pesel

 

Dla naszych uczestników oferujemy także atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego takie jak: udział w programach europejskich, wycieczki, rajdy, imprezy sportowe, warsztaty tematyczne i inne.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400