2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

 

 

5 – 2 HP

Komendant hufca: Damian Papiernik

97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25.

tel./fax (44) 647–45–39

e - mail: hufiec5-2@lodz.ohp.pl

 

 

5-2 Hufiec Pracy

Komendant: Damian Papiernik

97-300 Piotrków Trybunalski,  ul. Przemysłowa 25

Tel. 044 647-45-39 wew. 21

 

Kształcenie ogólne:

 

gimnazjum -klasa III

szkoła podstawowa – klasa VII i VIII 

 

(gimnazjum i szkoła podstawowa z oddziałami  przysposabiającymi do pracy, zawody- mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektromechanik  AGD, piekarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, blacharz samochodowy)

 

Szkoła Branżowa I stopnia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Zawody:

 

-mechanik pojazdów samochodowych

- cukiernik

- piekarz

- kucharz

- sprzedawca

- murarz-tynkarz

 

 Szkoła Branżowa I stopnia w Sulejowie  

 Zawody:

piekarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz, sprzedawca, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych,  elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk, stolarz, ślusarz, malarz-tapeciarz, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, dekarz, rolnik, ogrodnik, pszczelarz.

 

Rzemieślnicza Nauka Zawodu

 

Zawody:

 

 -stolarz

-piekarz

-cukiernik

-fryzjer

-mechanik samochodowy

 

 

Hufiec prowadzi świetlicę środowiskową, ma bogatą bazę lokalową.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400