2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Kościuszki 5

96-200 Rawa Mazowiecka

tel/fax. (46) 815-75-21

e-mail: mckrawamaz@lodz.ohp.pl

 

Młodzieżowe  Centrum  Kariery  w  Rawie Mazowieckiej

Harmonogram działań  na Sierpień 2019r.

 

 

 

 

 

Data: 07.08.2019r.

Miejsce: MCK OHP Rawa Mazowiecka godz. 10.00-14.00

Adresaci: młodzież ucząca się, bierna zawodowo, poszukująca pracy

Temat: Dzień Otwarty

 

Data: 01.08.2019r. – 31.08.2019r.

Miejsce: MCK Rawa Mazowiecka

Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy, bezrobotna

Temat spotkania: poradnictwo zawodowe w zależności od potrzeb klienta

 

Data: 01.08.2019r. – 31.08.2019r.

Miejsce: MCK Rawa Mazowiecka

Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy, bezrobotna

Temat spotkania: pośrednictwo pracy w zależności od potrzeb klienta

 

Data: 01.08.2019r. – 31.08.2019r.

Miejsce: MCK Rawa Mazowiecka

Adresaci: młodzież nie ucząca się, bierna zawodowo

Temat spotkania: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach OSDZ-YEI

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400