2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIERUSZOWIE

ul. Waryńskiego 14

98-400 Wieruszów

tel/fax. (62) 782 76 08

e-mail: mckwieruszow@lodz.ohp.pl

 

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

 

SIERPIEŃ

 

Termin: 01-08-2019

Godzina: 9.00-11.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Forma wsparcia: poradnictwo zawodowe – indywidualna porada zawodowa

Temat zajęć: w zależności od potrzeb beneficjenta.

 

Termin: 06-08-2019

Godzina: 9.00-11.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Forma wsparcia: poradnictwo zawodowe – grupowa porada zawodowa

Temat zajęć: Asertywność – umiejętność otwartego wyrażania siebie.

 

Termin: 09-08-2019

Godzina: 9.00-11.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Forma wsparcia: poradnictwo zawodowe – indywidualna porada zawodowa

Temat zajęć: w zależności od potrzeb beneficjenta.

 

Termin: 12-08-2019

Godzina: 9.00-11.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Forma wsparcia: poradnictwo zawodowe – indywidualna porada zawodowa

Temat zajęć: w zależności od potrzeb beneficjenta.

 

Termin: 13-08-2019

Godzina: 9.00-11.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Forma wsparcia: poradnictwo zawodowe – indywidualna porada zawodowa

Temat zajęć: w zależności od potrzeb beneficjenta.

 

Termin: 26-08-2019

Godzina: 9.00-11.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Forma wsparcia: grupowe informacje zawodowe

Temat zajęć: Samowiedza – źródła poznania siebie.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400