2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W KUTNIE

ul. Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

tel/fax. (24) 253-70-71

e-mail: mckkutno@lodz.ohp.pl

Harmonogram sierpień  2019

 

Termin: 05.08.2019

Miejsce: MCK w Kutnie

Forma wsparcia: Porada grupowa

Adresaci: Młodzież poszukującą pracy

 

Termin: 06.08.2019

Miejsce: MCK Kutno

Forma wsparcia: Giełda pracy

Adresaci: Młodzież poszukująca pracy

 

Termin: 08.08.2019

Miejsce: MCK w Kutnie

Forma wsparcia: Porada grupowa

Adresaci: Młodzież poszukująca pracy   

 

Termin: 12.08.2019

Miejsce: MCK w Kutnie

Forma wsparcia: porada grupowa  

Adresaci: Młodzież poszukująca pracy

 

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400