2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W ŁOWICZU

ul. Podrzeczna 30

99-400 Łowicz

tel/fax. (46) 837 65 56

e-mail: mcklowicz@lodz.ohp.pl

Młodzieżowe  Centrum  Kariery  w  Łowiczu

Harmonogram  zajęć  na sierpień 2019 r.

 

 

Data: 1.08 – 30.08.2019

Miejsce: MCK Łowicz

Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy, bezrobotna

Temat spotkania: poradnictwo zawodowe indywidualne – w zależności od potrzeb klienta

 

Data: 1.08 – 30.08.2019

Miejsce: MCK Łowicz

Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy, bezrobotna

Temat spotkania: pośrednictwo pracy i indywidualne konsultacje – w zależności od potrzeb klienta

 

Data: 1.08. 2019

Miejsce: MCK Łowicz

Adresaci: młodzież poszukująca się, bezrobotna i inni

Temat spotkania: giełda pracy firma Promedica 24, stanowisko: opiekun osoby starszej

 

Data: 2.08. 2019

Miejsce: MCK Łowicz

Adresaci: młodzież poszukująca się, bezrobotna i inni

Temat spotkania: giełda pracy firma Promedica 24, stanowisko: opiekun osoby starszej

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400