2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIELUNIU

Plac Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń

tel. 43 886-02-85

e-mail: mckwielun@lodz.ohp.pl

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ( sierpień 2019 )

 

Termin : 01.08.2019

Miejsce : MCK Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2

 Forma wsparcia : Informacja zawodowa indywidualna

Temat zajęć : w zależności od potrzeb uczniów

Uczestnicy : uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych

 

Termin : 05.08.2019

Miejsce : MCK Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2

 Forma wsparcia : Porada grupowa

Temat zajęć : Co dalej po liceum

Uczestnicy : uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych

 

Termin : 13.08.2019

Miejsce : MCK Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2

 Forma wsparcia : Informacja zawodowa grupowa

Temat zajęć : Zawody przyszłości

Uczestnicy : młodzież poszukująca pracy bądź ucząca się, bezrobotni

 

Termin : 19.08.2019

Miejsce : MCK Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2

 Forma wsparcia : Informacja zawodowa indywidualna

Temat zajęć : w zależności od potrzeb

Uczestnicy : młodzież poszukująca pracy bądź ucząca się, bezrobotni

 

 

Termin : 19.06.2019

Miejsce : MCK Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2

 Forma wsparcia : Porada indywidualna

Temat zajęć :Zakładanie własnej działalności gospodarczej i sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

Uczestnicy : młodzież poszukująca pracy bądź ucząca się, bezrobotni

 

Termin : 26.08.2019

Miejsce : MCK Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2

 Forma wsparcia : Giełda pracy

Temat zajęć : Giełda pracy

Uczestnicy : młodzież poszukująca pracy bądź ucząca się, bezrobotni

 

Sporządzili:

Marcinkowski Krzysztof Pośrednik pracy

Pawlak Piotr Doradca zawodowy

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400