2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ŁODZI

ul. Łąkowa 4

90-563 Łódź

tel/fax:

e-mail: mcklodz@lodz.ohp.pl

 

 

Harmonogram MCK Łódź na  Sierpień

 

Termin: 01.08.2019- 19.08.2019 godz. 8.30 - 15.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Łąkowa 4 ,lok.210,  90-554 Łódź

Forma wsparcia: pośrednictwo pracy  oraz indywidualne konsultacje /praca ciągła/

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 01.08.2019- 19.08.2019 godz.8.30 - 15.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Łąkowa  4,lok. 210, 90-554 Łódź

Forma wsparcia: Giełdy pracy

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb zgłaszanych przez agencję i pracodawców

 

Termin: 19.08.2019 – 31.08.2019, godz. 8.30-15:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery , ul. Łąkowa 4,lok. 210, 90-554 Łódź

Forma wsparcia: indywidualne informacje i porady zawodowe

Adresaci: młodzież bezrobotna, poszukująca pracy oraz ucząca się

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

*Terminy i daty mogą ulec zmianie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400