2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W RADOMSKU

ul. Piłsudskiego 4 lok. 17

97 – 500 Radomsko

tel. 669 232 644

e-mail: pppradomsko@lodz.ohp.pl

 

Harmonogram działań jednostki

MCK OHP w Radomsku

III KWARTAŁ 2019 ROK

 

 

LIPIEC

 

Termin: 01.07.2019- 31.07.2019 godz. 8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Radomsku, ul. Piłsudskiego 4, lok. 17, 97-500 Radomsko

Forma wsparcia: pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne oraz indywidualne konsultacje /praca ciągła/

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 01.07.2019- 31.07.2019 godz.8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Piłsudskiego 4,lok. 17, 97-500 Radomsko

Forma wsparcia: Giełdy pracy

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb zgłaszanych przez agencję i pracodawców

 

 

Termin: 11.07.2019 godz. 9.00-12.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Piłsudskiego 4,lok. 17, 97-500 Radomsko

Forma wsparcia: Dzień Otwarty MCK

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy, pracodawcy, inne instytucje rynku pracy

 

 

 

SIERPIEŃ

 

Termin: 01.08.2019- 31.08.2019 godz. 8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Piłsudskiego 4,lok.17,  97-500 Radomsko

Forma wsparcia: pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne oraz indywidualne konsultacje /praca ciągła/

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 01.08.2019- 31.08.2019 godz.8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Piłsudskiego 4,lok. 17, 97-500 Radomsko

Forma wsparcia: Giełdy pracy

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb zgłaszanych przez agencję i pracodawców

 

 

 

WRZESIEŃ

 

Termin: 01.09.2019- 30.09.2019 godz. 8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Radomsku, ul. Piłsudskiego 4, lok. 17,97-500 Radomsko

Forma wsparcia: pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne oraz indywidualne konsultacje /praca ciągła/

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 01.09.2019- 30.09.2019 godz. 8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Radomsku, ul. Piłsudskiego 4,lok. 17, 97-500 Radomsko

Forma wsparcia: Giełdy pracy

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb zgłaszanych przez agencję i pracodawców

 

 

Termin: 17.09.2019 godz. 9.30-11.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Radomsku, ul. Piłsudskiego 4, lok. 17,97-500 Radomsko

Forma wsparcia: indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: temat zaproponowany przez uczestników spotkania

 

 

Termin: 01.07.2019- 30.09.2019 godz.8.30 - 14.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Radomsku, ul. Piłsudskiego 4,lok. 17, 97-500 Radomsko

Forma wsparcia: „Uśmiech za plastikową nakrętkę” –akcja charytatywna- zbiórka plastikowych nakrętek

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy, pracodawcy, inne instytucje rynku pracy

 

 

 

 

Sporządził (-a): Agnieszka Kwiecień   MCK Radomsko     

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400