2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BEŁCHATOWIE

ul. Czapliniecka 19 a.

97 – 400 Bełchatów

tel. 507-734-327, (44) 631-12-69,

e-mail: mckbelchatow@lodz.ohp.pl

 

 

 

Harmonogram zajęć – Wrzesień 2019

MCK OHP w Bełchatowie

 

 

Termin: 02.09.2019 – 27.09.2019 godz. 8.30 - 15.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Czapliniecka 19A pok. 122

Forma wsparcia: pośrednictwo pracy i indywidualne konsultacje

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 02.09.2019 – 27.09.2019 godz. 8.30 - 15.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Czapliniecka 19A pok. 122

Forma wsparcia: Giełdy Pracy

Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb zgłaszanych przez agencję i pracodawców

 

Termin: 02.09.2019 – 27.09.2019 godz. 8.30 - 15.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Czapliniecka 19A pok. 122

Forma wsparcia: indywidualne informacje zawodowe i porady zawodowe

Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 02.09.2019 – 27.09.2019 godz. 8.30 - 15.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Czapliniecka 19A pok. 122

Forma wsparcia: indywidualne informacje zawodowe i porady zawodowe

Adresaci: młodzież ucząca się,

Temat zajęć: określanie profilu zawodowego,

 

 

Termin: 18.09.2019  godz. 9.30 - 11.30

Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bełchatowie

Forma wsparcia: grupowa informacja zawodowa

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: Mój zawód, moja przyszłość,

 

 

 Terminy, miejsce oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych oraz potrzeby uczestników.

 

Sporządził (-a): Beata Kilańczyk                              

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400