2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W TOMASZOWIE MAZ.

ul. Tkacka 11

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel: 732 677 773

e-mail: mcktomaszowmaz@lodz.ohp.pl

 

Harmonogram zajęć – sierpień 2019

MCK OHP w Tomaszowie Maz.

 

 

Termin: 01.08.2019 – 31.08.2019, godz. 7:45-15:45

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: pośrednictwo pracy i indywidualne konsultacje

Adresaci: młodzież bezrobotna, poszukująca pracy oraz ucząca się

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 01.08.2019 – 31.08.2019, godz. 8:00-15:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: giełdy pracy

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: w zależności od potrzeb zgłaszanych przez agencję i pracodawców

 

Termin: 01.08.2019 – 09.08.2019, godz. 7:45-15:45

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: indywidualne informacje i porady zawodowe

Adresaci: młodzież bezrobotna, poszukująca pracy oraz ucząca się

Temat zajęć: w zależności od potrzeb klienta

 

Termin: 01.08.2019, godz. 08:00-10:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: informacja zawodowa grupowa

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: ustalany na bieżąco i uzależniony od potrzeb uczestników

 

Termin: 02.08.2019, godz. 08:00-10:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: informacja zawodowa grupowa

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: ustalany na bieżąco i uzależniony od potrzeb uczestników

 

Termin: 06.08.2019, godz. 08:00-10:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: porada grupowa

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: ustalany na bieżąco i uzależniony od potrzeb uczestników

 

Termin: 08.08.2019, godz. 08:00-10:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: informacja zawodowa grupowa

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: ustalany na bieżąco i uzależniony od potrzeb uczestników

 

Termin: 09.08.2019, godz. 08:00-10:00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz.

Forma wsparcia: porada grupowa

Adresaci: młodzież bezrobotna i poszukująca pracy

Temat zajęć: ustalany na bieżąco i uzależniony od potrzeb uczestników

 

 

Terminy, miejsce oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie ze względu na mobilność oraz potrzeby uczestników.

 

 

Sporządzili: M.Głogowska                                                Tomaszów Maz., dn. 26.07.2019r.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400