2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Happening z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi

ŚHP 5-1 Łódź

Milczący przemarsz

 

18 października obchodzony jest jako Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jako twórcy i realizatorzy projektu „Przecież Wiem”, ściśle współpracujemy z Fundacją „La Strada” z Warszawy. Fundacja ta na co dzień zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych, jak i m.in. handlem ludźmi.

 

Zjawisko handlu ludźmi, niewolnictwa przetrwały od starożytności do czasów współczesnych. Aktualnie przestępstwo to definiowane jest w polskim prawie jako: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie osób bez ich woli. Właśnie w tym dniu - 18 października br. - uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy z Milionowej wraz z wychowawcami przeprowadzili happening związany w obchodzonym Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Pretekstem do przeprowadzenia happeningu był Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego, w którym uczestniczyła nasza młodzież i do niej właśnie skierowaliśmy bardzo ważne przesłanie.  Aby zaciekawić młodzież tematem, podzieliliśmy nasz happening na kilka etapów. W pierwszej części uczestnicy akcji przemaszerowali przez boisko manifestując symbolicznie zniewolenie. Po uzyskanym efekcie zaskoczenia, młodzież domyśliła się, o co chodzi. Przesłaniem akcji była informacja o handlu ludźmi, który coraz powszechniej wkrada się w naszą rzeczywistość. Kolejnymi etapami happeningu były bezpośrednie rozmowy z osobami, do których był skierowany nasz apel. Podkreślaliśmy, że nadmierne zaufanie w stosunku do innych ludzi może mieć katastrofalne skutki, podawaliśmy liczne przykłady handlu ludźmi podkreślając, że chodzi o różne jego formy, z którymi można się spotkać, na przykład o przymusową niewolniczą pracę czy o zakazany handel organami.

 

Przesłanie

 

Ponadto informowaliśmy, jak sprawdzać potencjalne „superoferty”, by nie paść ofiarą handlu ludźmi. Cieszył nas fakt, że młodzież sama podawała przykłady niewolniczej pracy, o których słyszała w mediach oraz chętnie uczestniczyła w wymianie przykładów. Na koniec uczestnicy otrzymali przygotowane przez nas wcześniej ulotki informujące o tym, czym jest handel ludźmi i jak nie paść jego ofiarą oraz gdzie i jak szukać pomocy.

 

Autor: Aleksandra Szlęzak

Zdjęcia: Magdalena Morawska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400