2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu

MCIZ Skierniewice

Doradca zawodowy MCIZ z uczestnikami zajęć

 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej dla Młodzieży w Skierniewicach zorganizowało zajęcia dla podopiecznych Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Zajęcia te były przeprowadzone w ramach specjalnego programu kadry Zakładu Poprawczego, mającego za zadanie resocjalizować młodzież i wzmacniać działania wychowawcze, prowadzone w bieżącej pracy.

 

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Martę Lewandowską – doradcę zawodowego – stażystę. Dotyczyły zagadnień związanych z prawem pracy. Niektórzy podopieczni ZP z końcem roku szkolnego opuszczają placówkę i rozpoczynają samodzielne życie. Zainteresowanie młodzieży przedstawianą tematyką było bardzo duże, chłopcy zadawali wiele pytań, przewidując, że taka wiedza wkrótce będzie im bardzo potrzebna. Uczestnicy zajęć zapoznali się z charakterem działalność jednostek OHP i zostali zachęceni do korzystania z naszych usług, zarówno podczas pobytu w zakładzie, jak i po jego opuszczeniu. Oprócz osadzonych w ZP na zajęciach obecni byli także wychowawcy i kierownik internatu.

 

Tekst: Marta Lewandowska – doradca zawodowy – stażysta MCIZ w Skierniewicach

Foto: Rafał Borzykowski – wychowawca Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400