2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Mój wymarzony zawód

OSZ, HP 5-23 Skierniewice

Wręczenie nagród

Pod takim tytułem przeprowadzony został przez OSZ konkurs fotograficzny, w ramach wojewódzkiego przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, poradnictwa zawodowego i kształcenia zawodowego organizowanego w ramach URP „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

Konkurs skierowany  został do uczestników HP w Skierniewicach. Trwał on od połowy listopada, a zakończył się 7 grudnia uroczystym wręczeniem nagród. Z założenia pomysłodawców organizacja konkursu miała na celu m.in. kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno- zawodowej i korzyści z tego płynących oraz zachęcanie podopiecznych do aktywności, rozwijania swoich pasji i uzdolnień.

 

Nagrodzona praca

 

Zadaniem zainteresowanych było przesłanie w formie elektronicznej lub drukowanej zdjęcia przedstawiającego wymarzony zawód. Przy ocenianiu prac jury brało pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematyką, oryginalność podejścia do tematu, zastosowaną technikę wykonania oraz wartość artystyczną pracy. Ostatecznie komisja przyznała po jednej nagrodzie za I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Do rąk zwycięzców trafiły gry edukacyjne oraz gadżety przydatne do nauki i rozrywki. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez komendę wojewódzką na zakup nagród w HP 5-23 w Skierniewicach mikołajkowe atrakcje trwały dzień dłużej.

 

Tekst: Joanna Modelewska – OSZ;

Zdjęcia: Anna Figat i Ilona Broniarek -  HP 5-23.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400