2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Karta Bożonarodzeniowa – Konkurs rozstrzygnięty

Łódzka WK OHP

Jury konkursu podczas oceny nadesłanych prac

W Łódzkiej WK OHP 11 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto Konkurs na Kartę Bożonarodzeniową organizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Celem ogłoszonego konkursu było zachęcenie młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, refleksji nad sensem świętowania, pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 

Wyróżnione prace

 

Młodzież z Hufców Pracy województwa łódzkiego nadesłała 70 prac plastycznych o tematyce związanej ze świętami, spośród których wybrano te najpiękniejsze. Jury pod przewodnictwem Duszpasterza Łódzkiej WK OHP księdza Mirosława Marczaka oraz Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP Magdaleny Legun - Wołosz dokonało przeglądu i oceny nadesłanych projektów kart bożonarodzeniowych. Wyróżniono 13 prac, które zostaną przesłane do organizatorów ogólnopolskiego konkursu.

 

Tekst: Kinga Gudanis i Mirosław Wojciechowski

Zdjęcia: Tomasz Pawlak

 

 

Wszystkie prace konkursowe:

 

 

 

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400