2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie z funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Sieradzu

MCK Wieluń

Dla wielu młodych osób praca w służbach mundurowych to kuszący wybór ścieżki zawodowej

 

Z inicjatywy Młodzieżowego  Centrum Kariery w Wieluniu 11 grudnia 2018 r. w  sali Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonych spotkań „Praca w służbach mundurowych”.

 

 

Z  uczniami klas maturalnych różnych szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych pracą w służbach mundurowych, spotkał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sieradzu. Zapoznał on młodzież  z możliwościami jakie oferują młodym ludziom praca w służbach mundurowych. W czasie spotkania  omówiono zasady naboru do służby więziennej, kryteria kwalifikacji dla kandydatów oraz proces rekrutacji. Omówiono zasady podziału i organizacji Zakładu Karnego w Sieradzu. Scharakteryzowano wyposażenie strażnika więziennego oraz obowiązki poszczególnych funkcjonariuszy.

 

 

Młodzież z pracownikiem MCK i funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Sieradzu

 

Co istotne na mocy rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości od następnego roku ma powstać pierwsza Wyższa Szkoła Więziennictwa przygotowująca chętnych do służby w służbach więziennych jeszcze „ w cywilu”.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400