2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Skazany na bluesa” oraz warsztaty w ramach programu autorskiego „Wycofaj się dopóki jeszcze możesz”

HP 5-5 Łódź

Młodzież podczas projekcji filmu

W dniu 11.12.2018 w ramach programu autorskiego pt. „Wycofaj się dopóki jeszcze możesz”, którego zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze stosowania substancji  psychoaktywnych i używek młodzież Hufca Pracy 5-5 oraz uczniowie  Szkoły CKZ i U obejrzeli projekcję filmu pt. „Skazany na bluesa” – film o legendzie polskiej muzyki wokaliście zespołu Dżem Ryszardzie Riedlu.

 

W dniu 11.12.2018 w ramach programu autorskiego pt. „Wycofaj się dopóki jeszcze możesz”, którego zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze stosowania substancji  psychoaktywnych i używek młodzież Hufca Pracy 5-5 oraz uczniowie  Szkoły CKZ i U obejrzeli projekcję filmu pt. „Skazany na bluesa” – film o legendzie polskiej muzyki wokaliście zespołu Dżem Ryszardzie Riedlu.

 

Odszedł on w wieku 37 lat, gdyż nie mógł przeciwstawić się zażywaniu narkotyków, było one niestety od niego silniejsze. To właśnie tryb życia bohatera filmu oraz przeprowadzone po projekcji zajęcia skłoniły młodzież do refleksji i  krytycznych wniosków nad swoim życiem i postepowaniem. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w warsztatach dotyczących profilaktyki i byli w nie naprawdę zaangażowani.

Uczestnicy w trakcie warsztatów

 

Całe przedsięwzięcie miało na celu pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób zażywanie używek dezorganizuje życie we wszystkich jego aspektach.

 

Tekst i zdjęcia : Małgorzata Woźniak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400