2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konferencja pn. „OHP szansą dla młodzieży – wsparcie i aktywizacja” w Łasku

MCK Łask

Młodzież podczas konferencji

W dniu 11.12.2018  w Łaskim Domu Kultury odbyła się Konferencja pn. „OHP szansą dla młodzieży – wsparcie i aktywizacja” realizowana w ramach wojewódzkiego przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, poradnictwa zawodowego i kształcenia zawodowego organizowanego w ramach URP „OHP jako realizator usług rynku pracy” zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku.

 

Adresatami przedsięwzięcia była młodzież ucząca się (ostatnie klasy ze szkół ponadgimnazjalnych) z terenu powiatu łaskiego i  młodzież poszukująca pracy w wieku 18-25 l.

 

Celem konferencji była promocja jednostki, popularyzacja pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, zapoznanie młodzieży z informacjami na temat przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy w kontekście planowania swojej kariery zawodowej, a także spotkanie młodzieży z pracodawcami.

 

Targi pracy

 

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji oferty Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łasku, promocji OHP, następnie przedstawiona została prezentacja omawiana przez doradcę zawodowego MCIZ Zduńska Wola pn. „EURES – praca dla młodych”, kolejny etap konferencji to prezentacje pracodawców: „BEZPIECZNA PRACA” i „PRACA W POLICJI” - prezentacja jednostki KPP Łask – zagadnienie omawiane przez Panią Katarzynę Staśkowską rzecznika prasowego KPP Łask,  a także „Bezpieczny wyjazd za granice” – prelegentem była Agencja Zatrudnienia COVEBO, zaś swoją ofertę edukacyjną przedstawiła Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, wydział w Zduńskiej Woli. Ostatni wykład dla młodzieży z zakresu „Zakładania działalności gospodarczej” przeprowadziła Pani Małgorzata Paczka – właściciel Biura Rachunkowego mgr inż. MAŁGORZATA PACZKA. Po zakończeniu konferencji młodzież mogła skorzystać z TARGÓW PRACY - prezentacji stoisk z ofertami pracy.  

 

Wręczanie statuetek w ramach podziękowań przez Dyrektora CEiPM OHP w Sieradzu

 

Na zakończenie Dyrektor CEIPM OHP w Sieradzu Pan Karol Owczarek wraz z pracownikiem MCK ŁASK wręczył pamiątkowe statuetki dla szkół, prelegentów, a także zaproszonych gości w ramach podziękowań za współpracę, wspierania działań na rzecz edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz udział w konferencji pn. „OHP szansą dla młodzieży – wsparcie i aktywizacja”.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, prelegentów i zaproszonych gości, w której uczestniczyło ok. 150 osób.

 

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kobiera- doradca zawodowy MCK Łask

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400