2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Świąteczny czas w HP 5-11 w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

Komendant HP 5-11 podczas oficjalnego przemówienia

W dniu 11.12.2018r. w HP 5-11 w Bełchatowie, tradycyjnie już, jak co roku, odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe. Miało ono na celu rozwijanie i podtrzymywanie u naszych podopiecznych tradycji świąt Bożego Narodzenia oraz było okazją do podsumowania działań HP 5-11 w mijającym roku kalendarzowym i nagrodzenia najbardziej aktywnych uczestników HP 5-11 w 2018r.

 

Przy świątecznym stole zasiadła kadra HP 5-11 oraz uczestnicy, którzy w tym roku najbardziej aktywnie uczestniczyli w życiu hufca – brali udział w konkursach i imprezach organizowanych przez HP oraz chętnie podejmowali inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego.

 

Spotkanie otworzyła komendant HP 5-11 p. Ewa Szperna, która życzyła wszystkim zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, sukcesów w szkole, pracy i w życiu osobistym oraz by nadchodzący rok przyniósł do ich życia wiele dobrego. Podsumowała również mijający rok 2018 i podziękowała podopiecznym za ich zaangażowanie.

 

Po uroczystym obiedzie przyszedł czas na wręczenie uczestnikom drobnych upominków i wspólne rozmowy. Nasza młodzież chętnie dzieliła się z nami swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami oraz planami na nadchodzący rok. Wszystkie ich uwagi i sugestie są dla nas bardzo cenne w planowaniu działań na rok 2019.

 

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Kaszewska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400