2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wigilia w hufcu Radomsko

HP 5-8 Radomsko

\

Uczestnicy Wigilii

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, pełen radości i miłości bliźniego. W związku z tym w  dniu 11 grudnia 2018 roku Hufiec Pracy 5-8 Radomsko zorganizował dla swoich uczestników spotkanie wigilijne. Na którym zgromadzili się uczestnicy hufca, kadra hufca, przedstawiciele Rady Młodzieży, dyrekcja i nauczyciele ZSDiOŚ.

 

Na początku spotkania  komendant hufca Ewa Smolarek przywitała wszystkich zebranych i złożyła im życzenia, to samo uczyniła Pani Dyrektor. Następnie zaproszony ksiądz rozpoczął modlitwę, przeczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza po czym wszyscy zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy” i podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Wszyscy życzyli sobie zdrowych, pogodnych świąt oraz sukcesów w życiu osobistym  i zawodowym.

 

Po życzeniach wszyscy zasiedli do spożywania potraw wigilijnych, świąteczny nastrój zachęcił nas do śpiewania kolęd i rozmów na zaproponowane tematy przez młodzież.

Uczestnicy dzielą się opłatkiem  

 

Wspólnie spędzone chwile przebiegły w atmosferze ciepła i radości. Ten niezwykły dzień niewątpliwie na stałe wpisał się w pamięć zgromadzonych gości.

 

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Monika Kałka-Palarz, Agnieszka Kotarba

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400