2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Gwiazdkowa Niespodzianka na Przemysłowej

Hufiec Pracy 5-2


Rozpakowywanie prezentów przez podopiecznych naszej świetlicy

 

Jest taki miesiąc, na który czeka się z niecierpliwością przez cały rok. Jest to czas ciepła, spokoju, radości oraz obdarowywania upominkami.  Grudzień – oczekiwanie na śnieg, spotkanie z Mikołajem oraz sam czas świąteczny.

 


Wręczanie paczek przez Dyrektor fundacji

 

W środowe popołudnie 12 grudnia 2018 roku w świetlicy piotrkowskiego hufca zapanowała świąteczna atmosfera, a to za sprawą akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”, której organizatorem oraz koordynatorem jest fundacja Arka Nadziei z Tomaszowa Mazowieckiego. Po raz kolejny fundacja pomagała Świętemu Mikołajowi w dostarczeniu upominków dla podopiecznych naszej świetlicy.

 


Wychowankowie podczas projekcji filmu

 

Uczestnicy spotkania żegnając się składali sobie życzenia. My również przesyłamy najserdeczniejsze życzenia – zdrowych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

 


W skupieniu śledzimy losy filmowego Mikołaja

 

Tekst i foto: Katarzyna Gandziarowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400