2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Świąteczna Zbiórka Dla Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

MCK OHP Rawa Mazowiecka


Pośrednik pracy z członkiniami Stowarzyszenia „Nowe Życie w Rawie”

 

Kadra podległa pod CEiPM OHP w Skierniewicach włączyła się przy zaangażowaniu MCK OHP w Rawie Mazowieckiej w akcję Komitetu Społecznego „Świąteczna Zbiórka Dla Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi”

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowe Życie w Rawie”, które w swojej siedzibie zbiera artykuły na w/w zbiórkę w godzinach popołudniowych, kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej włączyła się do akcji. Zbiórka prowadzona jest dla samotnych matek oraz ich pociech, które z różnych przyczyn, nie mają warunków ani predyspozycji, aby samodzielnie zapewnić sobie i swoim dzieciom utrzymanie i godnego życia.

 


Artykuły przygotowane przez pracowników podległych pod CEiPM OHP Skierniewice na zbiórkę.

 

Na apel o wsparcie zbiórki odpowiedzieli także pracownicy podlegli pod Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach, m. in.: Emilia Jastrząbek, Sylwia Szaleniec i Małgorzata Malczyk z MCK Łowicz, Sylwia Ziółczyk, Krzysztof Baranowski z CEiPM Skierniewice, Joanna Modelewska z OSZ Skierniewice. Kadra MCK OHP Rawa Mazowiecka także przygotowała artykuły do wspólnej paczki.

Dodatkowo do 19 grudnia 2018r.  do godziny 15.00 do siedziby MCK OHP Rawa Mazowiecka można indywidualne przynosić artykuły w ramach zbiórki, które 20 grudnia 2018r. zostaną przekazane do Stowarzyszenia „Nowe Życie w Rawie” i na ręce członków Komitetu, który organizuje zbiórkę.

 

Tekst i zdjęcia: Wioleta Strulak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400