2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Mikołajkowe spotkanie w Poddębicach

Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli


Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak w obecności pedagoga szkolnego podczas wręczenia paczek w  Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

 

W dniu 14.12.2018r. Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wraz z Wychowawcą Katarzyną Wajman odwiedzili poddębickich pracodawców i podopiecznych Hufca Pracy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Wyróżniający się zaangażowaniem w działania Hufca Pracy, właściwą postawą podczas zajęć praktycznych i szkolnych, a także dobrymi wynikami w nauce uczestnicy z terenu Poddębic otrzymali z rąk Komendanta Hufca świąteczne upominki.

 


Podopieczni Hufca Pracy z  Komendantem Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualdem Krystyniakiem i Dyrektorką Szkoły w Poddębicach Panią Emilią Błaszczyk

 

Komendant Hufca złożył  serdeczne życzenia pracodawcom, podopiecznym a także ich rodzinom.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400