2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Życie jest cudem. Boże Narodzenie w rodzinie OHP” - upominki dla najmłodszych

Łódzka WK OHP


Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników spotkania

 

W dniu 13 grudnia Łódzka WK OHP w Łodzi  przy współudziale 5-1 HP zorganizowała w ramach projektu „Życie jest cudem. Boże Narodzenie w rodzinie OHP” spotkanie dla uczestniczek łódzkich Hufców Pracy oraz ich dzieci. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Gimnazjum nr 40 w Łodzi. Uroczystego powitania przybyłych osób dokonali Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pani Magdalena Legun-Wołosz oraz Pan Mirosław Wojciechowski – Główny Specjalista ds. Kształcenia i wychowania ŁWK OHP.

 


Powitanie uczestników spotkania, stojący od lewej: Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pani Magdalena Legun-Wołosz, Kinga Gudanis – specjalista ds. kształcenia i wychowania, Mirosław Wojciechowski – Główny Specjalista ds. Kształcenia i wychowania ŁWK OHP.


Pani Magdalena Legun-Wołosz odczytała list Pana Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta skierowany do uczestniczek – matek oraz ich potomstwa.  Po części powitalnej nastąpiło wręczenie upominków świątecznych dostosowanych do wieku i potrzeb najmłodszych. Upominki składały się z artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych oraz zabawek rozwijających  zdolności motoryczne i naukowo-techniczne.  Po wręczeniu upominków wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek zorganizowany przez kadrę wychowawczą 5-1 HP.

 


Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pani Magdalena Legun-Wołosz podczas czytania listu Komendanta Głównego Pana Bogdana Ścibuta skierowanego do uczestniczek – matek i ich dzieci.

 

Projekt „Życie jest cudem. Boże Narodzenie w rodzinie OHP” sprawił obdarowanym wiele radości, a szczególne zadowolenie wywołał wśród najmłodszych uczestników spotkania.

 

Tekst: Kinga Gudanis

Zdjęcia: Barbara Jakubowska, Mirosław Wojciechowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400