2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Boże Narodzenie w rodzinie OHP

Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli


Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak z uczestniczkami projektu ”Życie jest cudem” w Poddębicach

 

W ramach projektu „Życie jest cudem – Boże Narodzenie w rodzinie OHP”, w dniu 14.12.20018r. Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak wraz z wychowawcą Katarzyną Wajman spotkali się w Poddębicach z młodocianymi matkami.

 


Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak w trakcie składania życzeń w imieniu Komendanta Głównego OHP

 

Pomysłodawcą projektu "Życie jest cudem. Boże Narodzenie w rodzinie OHP" jest Komenda Główna OHP, a patronat nad nią objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

 


Odczytanie listu od Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

 

W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta - Komendant Hufca 5-15 w Zduńskiej Woli odczytał życzenia: „Aby te święta były święte - pełne wiary, nadziei i miłości, a nadchodzący rok 2019 przyniósł wiele trafnych decyzji, a Rodzinom codzienne radości” oraz wręczył młodocianym matkom upominki dla dzieci.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400