2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wręczenie certyfikatów ECDL i podsumowanie projektu „Stawiam na przyszłość”

Hufiec Pracy 5-25 w Kutnie


Klaudia podczas odbioru certyfikatu z ECDL.

 

W dniu 17 grudnia 2018 r. uczestnicy projektu ”Stawiam na przyszłość” ukończyli kurs komputerowy ECDL i otrzymali certyfikaty. Celem kursu było zdobycie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów, które uprawniają do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Szkolenie składało się z czterech modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Uroczyste rozdanie certyfikatów ECDL zakończyło projekt „Stawiam na przyszłość” w 5-25 HP w Kutnie.

Uczestnicy 5-25 Hufca Pracy w Kutnie brali udział w projekcie „Stawiam na przyszłość”, który trwał od 03.09.2018r. do 17.12.2018r.. Celem projektu była pomoc młodzieży w wieku 15-17 lat w nabyciu kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

 


Uroczyste wręczenie certyfikatu przez prowadzącego zajęcia pana Adama Muchę i komendanta Hufca 5-25 dla Adama.

 

Do projektu „Stawiam na przyszłość” zostali przyjęci uczestnicy hufca, którzy są młodocianymi pracownikami i w roku szkolnym 2018/2019 kontynuują naukę w klasie II branżowej szkoły I stopnia. Dla młodzieży zostały przewidziane następujące formy wsparcia:  indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży i indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz kurs ECDL.

 


Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

 

W ramach zajęć z doradcą zawodowym uczestnicy mogli poznać aktywne metody poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć z zakresu zapobiegania depresji, uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim jak rozpoznawać depresję i zapobiegać jej u siebie i innych. Indywidualne konsultacje psychologiczne miały na  celu pomoc w rozwiązywaniu  osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, niską samooceną oraz dawać motywację do podejmowania konstruktywnych działań. W module  warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, uczestnicy wybrali język polski i matematykę, jako przedmioty w szkole, z którymi mają trudności – celem zajęć było wyrównanie braków oraz uzupełnienie wiadomości. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w kolejnych etapach kształcenia oraz w życiu dorosłym. Ostatnim etapem, przewidzianym w projekcie był kurs komputerowy ECDL. Głównym założeniem zajęć było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera oraz sprawdzenie swoich kompetencji na egzaminie. Do egzaminu ECDL przystąpili wszyscy  uczestnicy – egzamin zakończył się 100% sukcesem.

 

Uczestnicy projektu otrzymali wyprawkę szkolną, pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy oraz stypendium szkoleniowe i catering na zajęciach. Ale najważniejsze jest to, że otrzymali dodatkową wiedzę i umiejętności niezbędne do zakończenia edukacji oraz wejścia na rynek pracy.

 

Tekst i zdjęcia: J. Żółtowska, J. Głogowska.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400