2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia w MCK Wieluniu z przedsiębiorczości

MCK Wieluń

 


Podczas spotkania

 

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu grupa młodzieży bezrobotnej wzięła udział w zajęciach grupowych. Tematem przewodnim zajęć było zakładanie własnej działalności gospodarczej.

W czasie zajęć uczestniczy mogli dowiedzieć się co to jest działalność gospodarcza i jakie są jej rodzaje. Dowiedzieli się również o etapach rejestracji działalności gospodarczej oraz obowiązkach właściciela przedsiębiorstwa względem państwa. Uczestniczy spotkania dowiedzieli się także gdzie uzyskać wsparcie i pomoc finansową w przypadku otwierania własnego przedsiębiorstwa.

Ponadto słuchacze wysłuchali informacji na temat lokalnego rynku pracy w powiecie wieluńskim, przodujących zakładach pracy w regionie oraz mogących powstać nowych firmach w tym powiecie.

Osoby pochodzące z terenów wiejskich zachęcono do skorzystania z konsultacji z pracownikiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. LGD zajmuje się działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowaniem ludności wiejskiej, upowszechnianiem i wymianą informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskiej na obszarze gmin objętych działaniem LGD, promocją obszarów wiejskich położonych w gminach objętych działaniem LGD.

Poinformowano także o funkcjonowaniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400