2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Mój cel- praca- projekt autorski w PPP Aleksandrów Łódzki

PPP Aleksandrów Łódzki

Monika Pietruszewska- Doradca zawodowy MCK Ozorków

 

W dniu 14.01.2019 w PPP Aleksandrów Łódzki odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu autorskiego  pt. „ Mój cel – praca- czyli o aktywnych metodach poszukiwania pracy”. Program jest realizowany, przy współpracy z Doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ozorkowie.

 

Spotkania z Doradcą zawodowym skierowane są głównie do młodzieży poszukującej pracy, osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Młodzież podczas indywidualnego spotkania z doradcą uczy się, jak poprawnie napisać cv, list motywacyjny oraz w jaki sposób poszukiwać  pracy, żeby ją znaleźć. Omawiane są również aktualne trendy na rynku pracy. Indywidualne spotkanie ma na celu zmotywowanie młodego człowieka do aktywności w procesie poszukiwania. Każda osoba otrzymuje również wsparcie ze strony Pośrednika pracy. Można przejrzeć aktualne oferty, dowiedzieć się coś o pracodawcy oraz przy pomocy Pośrednika pracy dopasować ofertę pracy pod swoje oczekiwania.

 

Spotkania odbywają się cyklicznie, gdyż osoby odwiedzające PPP Aleksandrów poszukują nie tylko ofert pracy ale również wsparcia ze strony doradcy zawodowego.

 

Tekst: Małgorzata Hulewicz- PPP Aleksandrów Łódzki, Monika Pietruszewska- Doradca zawodowy MCK Ozorków

Zdjęcie:  Małgorzata Hulewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400