2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu autorskiego w MCK w Ozorkowie

CEiPM Łódź

Specjalista ds. programów Agnieszka Starosta podczas spotkania z osobą zainteresowaną uczestnictwem w projekcie realizowanym przez OHP

W dniu 15.01.2019r. w ramach realizacji projektu autorskiego pt.: „Możliwości bezpłatnego podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach uczestnictwa w projektach współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, specjalista ds. programów - Agnieszka Starosta spotkała się młodymi ludźmi w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ozorkowie.

 

Młodzież była żywo zainteresowana w jaki sposób można podwyższyć swoje kwalifikacje oraz zdobyć pierwsze lub następne doświadczenie zawodowe. Z zaciekawieniem słuchali jak wygląda udział w projekcie, jak długo trwa, jakie są jego etapy, oraz z jakich wsparć można skorzystać. Największy entuzjazm wywoływała możliwość skorzystania z kursu prawa jazdy kat. B oraz zdobycie uprawnień na wózki widłowe.

 

Specjalista ds. programów podczas spotkania poruszył temat gdzie oraz w jaki sposób można uzyskać informacje o planowanych i realizowanych projektach unijnych przez  OHP. Przybliżył osobom zainteresowanym ideę oraz korzyści płynące z uczestnictwa  w projektach. Podkreślał jak istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.

 

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość uczestnictwa w giełdzie pracy z udziałem firmy Arvato Polska ze Strykowa. Przedstawiciele firmy zaproszeni przez pośrednika pracy Anetę Kołodziejską, poszukiwali osób chętnych do pracy na stanowisko: pakowanie i komisjonowanie odzieży.

 

Po przedstawieniu wymogów i warunków zatrudnienia oraz wypełnieniu ankiet przeprowadzono z każdym zainteresowanym rozmowę wstępną, z której wyłoniono potencjalnych kandydatów. Oferty były skierowane przede wszystkim do pełnoletnich osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Tekst: Agnieszka Starosta – specjalista ds. programów

Zdjęcia: Monika Pietruszewska – doradca zawodowy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400