2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Giełda pracy w Łęczycy

PPP Łęczyca

W dniu 15.01.2019 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy odbyło się spotkanie rekrutacyjne, zorganizowane przez pośrednika pracy i skierowane głównie do ludzi młodych, którzy pozostają bezrobotni, poszukują pracy lub też są zainteresowani znalezieniem zatrudnienia na okres zbliżających się ferii zimowych.

 

Podczas Giełdy Pracy swoją ofertę zaprezentowały przedstawicielki firmy ARVATO BERTELSMANN, które poszukują osób zainteresowanych pracą w charakterze pakowacza.

 

Na początku spotkania rekrutacyjnego przedstawicielki firmy wyjaśniły obszernie, czym zajmuje się ARVATO BERTELSMANN oraz jakie wymagania powinni spełniać potencjalni pracownicy. Uczestnicy Giełdy zostali zapoznani także z warunkami zatrudnienia. Następnie, z osobami, które wyraziły zainteresowanie oraz chęć podjęcia pracy, zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które miały na celu wyłonienie kandydatów spełniających określone przez firmę wymogi. Ci, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacyjny otrzymali skierowania na badania oraz na kurs BHP.

 

W spotkaniu wzięło udział wiele osób poszukujących zatrudnienia, zarówno tymczasowego jak i stałego. Wymagania firmy względem pracownika nie są wygórowane. Liczy się przede wszystkim motywacja do podjęcia pracy oraz sumienność. Ze względu na ogromne zainteresowanie ofertą zostało zaplanowane kolejne spotkanie rekrutacyjne.

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy w PPP Łęczyca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400