2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty w ZS-CEZiU im. M.Kopernika w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

Uczniowie ZS-CEZiU im. M.Kopernika na warsztatach

W dniach od 16 do 18 stycznia 2019 r. doradca zawodowy z  Młodzieżowego Centrum OHP w Rawie Mazowieckiej gościł na warsztatach z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

 

W warsztatach uczestniczyła młodzież Hufca Pracy 5-24 z Rawy Mazowieckiej. W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się  jakie zawody są teraz pożądane na lokalnym rynku pracy oraz co uczynić, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Młodzież dowiedziała się również jak założyć działalność gospodarczą oraz na jakie dotacje i ulgi może liczyć. Beneficjenci zostali zapoznani z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej oraz planowanymi działaniami jednostki w najbliższym czasie.   

 

Uczestnicy zajęć czynnie brali udział w zajęciach jak i dyskusji na tematy, które poruszał doradca zawodowy. Młodzież była zainteresowana rozmową i chętna do współpracy.

 

Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej wraz z Kadrą Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej będą w przyszłości realizować podobne działania, co powinno przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i znalezienia wymarzonej pracy.

 

Tekst  – Kamil Stawiński doradca zawodowy

Foto – Aneta Albrecht – wychowawca Hufca Pracy 5-24 w  Rawa Mazowieckiej.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400