2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

VII Ogólnopolski Konkurs Normalizacja i ja „Normy + miasto = Smart City”

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestniczki konkursu ze swoimi pracami

Tak jak w latach poprzednich również w tym roku szkolnym 2018/2019, Polski Komitet Normalizacyjny,  zorganizował VII Ogólnopolski Konkurs Normalizacja i ja pt. „Normy + miasto = Smart City”.

 

Projekt ujęty jest honorowym Patronatem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy. Celem konkursu jest rozpropagowanie między młodzieżą światopoglądu o znaczeniu reguł technicznych i standaryzacji w życiu codziennym jak również podkreślenie rozbieżności w stosunku do treści wykorzystania norm .

 

Konkursowe wyzwanie podjęły trzy uczestniczki naszego hufca pracy. Zadaniem uczestniczek było przygotowanie prac konkursowych w jednej z trzech wybranych kategorii: grafika, film i esej. Uczestniczki zdecydowały się wykonać pracę w kategorii „grafika”  przedstawiające „miasto inteligentne” czyli takie, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców.

 

Prace konkursowe przygotowane przez uczestniczki hufca

 

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie. Trzymamy kciuki za nasze uczestniczki.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kadra Hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400