2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Dzień Seniora w HP 5-11 w Bełchatowie

Praca uczestników na kuchni

Co roku w dniach 21-22 stycznia w naszym kraju obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka. W tym roku z okazji tych dni nasi podopieczni postanowili zorganizować „Dzień Seniora”, aby docenić i obdarować wszystkie osoby starsze zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

 

Dzięki uprzejmości szkoły i nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Wiesławy Koniecznej nasi uczestnicy przygotowali  pyszne faworki, które zostały przekazane mieszkańcom DPS.

 

Przygotowane faworki

 

Zajęcia kulinarne poza wymiarem integracyjnym miały za zadanie także przypomnieć tradycje związane z trwającym obecnie karnawałem oraz były doskonałym sprawdzianem umiejętności praktycznych młodych kucharzy, którzy niebawem przystąpią do egzaminu na tytuły kwalifikacyjne.

 

Pamiątkowe zdjęcie przed Domem Pomocy Społecznej

 

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie to placówka, która powstała w 2001r. i ma pod opieką ok. 90 podopiecznych. Są to zarówno seniorzy jak i osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore. Słodkości którymi obdarowali ich nasi podopieczni sprawiły im wiele radości oraz były smacznym poczęstunkiem dla wszystkich osób odwiedzających tego dnia mieszkańców DPS, ponadto na ręce opiekuna złożono pięknie oprawione życzenia dla wszystkich seniorów.

 

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Kaszewska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400