2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu autorskiego w Pabianicach

MCK Pabianice

W dniu 23.01.2019 r. w Gimnazjum Nr 1 w Pabianicach odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach realizacji projektu autorskiego, pn. „Wiem więcej – jestem bardziej przedsiębiorczy”.

 

Zajęcia są skierowane do uczniów III klasy szkoły gimnazjalnej, która stoi przed nie łatwym wyborem dalszej drogi edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Młodzież podczas zajęć mogła wraz z doradcą zawodowym omówić kryteria wyboru szkoły, które należy brać pod uwagę, aby wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj szkoły, profil oraz przedmioty rozszerzone. Ponadto, uczniowie tworzyli swój autoportret opisując swoje zainteresowania, czynności, które lubą robić najbardziej, czy też dokonując oceny przedmiotów, z których posiadają najlepsze wyniki. Doradca zawodowy podczas zajęć informował uczniów o tym, iż ich zaangażowanie w obecne zajęcia i podejmowane zadania uczą  rozwijania w sobie postawy przedsiębiorczej, która pomaga rozwiązywać i pokonywać wiele trudności. Postawa przedsiębiorcza rozwijana w toku życia pomaga osiągać sukcesy edukacyjne i zawodowe. Ma wobec tego pozytywne przełożenie na osiąganie satysfakcji w  życiu osobistym.

 

 

Podczas spotkania uczniowie zgodnie twierdzili, że zajęcia pomagają im wygospodarować czas na analizowania czynników mających znaczenie przy dokonywaniu wyboru ich przyszłej szkoły, ponieważ do tej pory wielu z nich nie podjęło jeszcze żadnych działań w tym kierunku.

 

Program zakłada realizację kolejnych dwóch spotkań podczas, których uczniowie będą mogli uzyskać informacje, m.in. o kierunkach kształcenia uzyskiwanych na różnych poziomach kształcenia, branżach i zawodach przyszłości a także ofercie edukacyjnej w swoim mieście. Zostaną także omówione zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020.

 

Tekst i zdjęcia: Iwona Brożyna – doradca zawodowy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400