2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Giełdy pracy w Pabianicach i Wieluniu

MCK Pabianice, MCK Wieluń

W dniu 24.01.2019 r. w Młodzieżowym Centrum Pracy w Pabianicach odbyła się giełda pracy z firmą JOB IMPULSE Polska Sp. z o.o. z Łodzi. Rekrutację powadziła Pani Justyna Wronka.

 

W godzinach od 10:00 do 14:00 osoby poszukujące pracy i bezrobotne mogły osobiście wziąć udział w rekrutacji. Podczas giełdy oferowane było zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym w Łodzi. Agencja oferowała zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową z zagwarantowanym transportem pracowniczym dla osób z Pabianic. W zakresie obowiązków osoby zatrudnione maja mieć: czyszczenie produktu, kontrolę jakości oraz pakowanie gotowego produktu. Kolejna oferta dotyczyła obsługi maszyn półautomatycznych, uzupełnianie komponentów do produkcji oraz nadzór na pracą urządzeń. Agencja oferowała zatrudnienie także pracownikom magazynowym z uprawnieniami UDT. Ci pracownicy w zakresie obowiązków mają rozwożenie komponentów po hali produkcyjnej wózkami widłowymi czołowymi lub typu Mikron, a po okresie wdrożenia pracę na wózkach wysokiego składu. Agencja poza wynagrodzeniem i transportem, oferowała premie motywacyjne oraz frekwencyjne.

 

 

Podczas spotkania osoby zdecydowane od razu wypełniały niezbędne dokumenty oraz otrzymywały skierowania do lekarza.

 

W trakcie giełdy osoby chętne mogły skorzystać z porady indywidualnej z doradcą zawodowym, który pomagał w doborze odpowiedniej oferty pracy oraz sporządzaniu i korekcie dokumentów aplikacyjnych.

 

Tekst i zdjęcia: Iwona Brożyna – doradca zawodowy

 

 

Giełda pracy

MCK Wieluń

 

 

W dniu 23.01.2019 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu zorganizowali giełdę pracy. Podczas giełdy zaoferowano 8 miejsc pracy na stanowisku operator maszyn pakowacz. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcą oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych na oferowane miejsca pracy.

 

Tekst : Piotr Pawlak

Zdjęcia : Krzysztof Marcinkowski

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400