2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Młodzież rozmawia o zawodach

MCK OHP Opoczno

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym

 

W poniedziałek tj. 28 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 2 w Opocznie uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym w siedzibie jednostki. Podczas zajęć rozmawiali o szkołach uczących zawodu.

 

Uczniowie klasy VIII podejmują ważne dla siebie decyzje – wybór szkoły, zawodu w którym w przyszłości będą pracować, planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej, to kwestie które były omawiane przez doradcę zawodowego podczas zajęć. Uczestnicy zajęć próbowali również odpowiedzieć na następujące pytania:

W czym jesteś najlepszy? Do jakiego zawodu pasuje Twoja osobowość? Jak pogodzić pasję z zawodem? Co w pracy jest dla Ciebie najważniejsze?

 

Szczerze udzielone odpowiedzi na te i inne pytania, czas poświęcony na zastanowienie się nad swoimi umiejętnościami i predyspozycjami, zaowocuje w przyszłości dokonaniem trafnego wyboru i podjęcia właściwej dla siebie dalszej ścieżki edukacyjnej.

 

Uczestnicząca w zajęciach młodzież wyrażała duże zainteresowanie omawianą tematyką
i chętnie podejmowała prace samodzielne, wypełniając testy pomagające
im w sprecyzowaniu podejmowanych decyzji.

 

Należy nadmienić, że również podczas porad indywidualnych młodzież chętnie poddaje się badaniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych poprzez rozwiązywanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych

 

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Łysik, doradca zawodowy (MCK Opoczno)

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400