2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Turniej gry w warcaby

HP 5-25 Kutno

W czasie turnieju

W dniu 30.01.2019r. uczestnicy 5-25 HP w Kutnie wzięli udział w turnieju gry w warcaby o nagrodę Komendanta Hufca. Warcaby to gra, która zrodziła się prawdopodobnie w starożytnym Egipcie około 3000 lat p.n.e. Z Egiptu warcaby przywędrowały do Europy.

 

Obecnie w warcaby gra się na całym świecie. Warcaby to gra towarzyska o walorach edukacyjnych, która rozwija inteligencję, zdolności twórcze, logiczne myślenie, wycisza i mobilizuje do koncentracji uwagi. Uczy umiejętności taktycznego przewidywania i tworzenia strategii gry. Gra była fair play, a mistrz mógł być tylko jeden. Po długiej rozgrywce tytuł mistrza HP uzyskała uczennica klasy drugiej Erika Rybka.

 

Opis: Henryka Adamska – Kamińska

Foto: Joanna Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400